Cơ cấu tổ chức Nhà trường

 

 

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG

   1.      Chi bộ Đảng: Gồm 27 đảng Viên

   2.      Tổ chức Công đoàn: gồm 52 Đoàn viên - lao động

   3.      Chi Đoàn TNCSHCM: Gồm 17 Đoàn viên 

               a. Hiệu trưởng:

            Năm sinh: 1976

               b. Phó Hiệu trưởng:

            Trình độ chuyên môn: Đại học

            Họ và tên: Ngô Thị Lan Hương. Năm sinh: 1983

              c. Giáo viên: Đạt chuẩn về trình độ đào tạo 100%. Trong đó, đạt trình độ trên chuẩn: 81,57%.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Biên chế

Hợp đồng

Công việc đang đảm

nhiệm

Trình độ

Chuyên môn

Nam

Nữ

 

 

 

 

1

Hoàng Thị Loan

 

1979

X

 

Giáo viên

CĐMN

2

Nguyễn Thị Đông

 

1964

X

 

Giáo viên

ĐHMN

3

Phạm Thị Nhân

 

1976

X

 

Giáo viên

CĐMN

4

Trần Thị Hồng Thắm

 

1974

X

 

Giáo viên

ĐHMN

5

Lê Thị Nguyệt

 

1972

X

 

Giáo viên

ĐHMN

6

Mai Thị Nhật Linh

 

1974

X

 

Giáo viên

ĐHMN

7

Nguyễn Thị Hải Lệ

 

1968

X

 

Giáo viên

ĐHMN

8

Nguyễn Thị Hồng Nga

 

1966

X

 

Giáo viên

ĐHMN

9

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

 

1976

X

 

Giáo viên

ĐHMN

10

Trần Thị Nam Trà

 

1977

X

 

Giáo viên

ĐHMN

11

Trần Thị Nga

 

1978

X

 

Giáo viên

ĐHMN

12

Võ Thị Uyền

 

1971

X

 

Giáo viên

ĐHMN

13

Đặng Thị Hồng

 

1962

X

 

Giáo viên

TCMN

14

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

1964

X

 

Giáo viên

ĐHMN

15

Nguyễn Thị Tam

 

1973

X

 

Giáo viên

ĐHMN

16

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

1970

X

 

Giáo viên

ĐHMN

17

Phạm Thị Kim Ánh

 

1974

X

 

Giáo viên

TCMN

18

Phan Thị Doạn

 

1962

X

 

Giáo viên

TCMN

19

Trần Thị Thái

 

1965

X

 

Giáo viên

TCMN

20

Trần Thị Thanh Hải

 

1964

X

 

Giáo viên

ĐHMN

21

Trần Thị Việt Nga

 

1978

X

 

Giáo viên

ĐHMN

22

Nguyễn Thị Việt Hà

 

1988

 

X

Giáo viên

TCMN

23

Bùi Thị Bích Khoa

 

1984

X

 

Giáo viên

ĐHMN

24

Nguyễn Thị Thanh Hòa

 

1981

X

 

Giáo viên

ĐHMN

25

Trần Thị Na

 

1985

X

 

Giáo viên

CĐMN

26

Phan Thị Miến

 

1970

X

 

Giáo viên

ĐHMN

27

Trần Thị Thu Ái

 

1982

X

 

Giáo viên

ĐHMN

28

Võ Thị Châu

 

1990

X

 

Giáo viên

ĐHMN

29

Võ Thị Hằng

 

1990

X

 

Giáo viên

ĐHMN

30

Lâm Thị Thanh Vân

 

1988

X

 

Giáo viên

ĐHMN

31

Phạm Thị Thu Hương

 

1988

X

 

Giáo viên

ĐHMN

32

Võ Thị Diệu Liên

 

1988

X

 

Giáo viên

TCMN

33

Lại Bích Hoàn

 

1988

 

X

Giáo viên

TCMN

34

Lê Thị Ngọc Hoa

 

1990

 

X

Giáo viên

TCMN

35

Nguyễn Thị Thanh Phương

 

1991

 

X

Giáo viên

ĐHMN

36

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

1990

 

X

Giáo viên

ĐHMN

37

Nguyễn Thị Mỹ Hương

 

1993

 

X

Giáo viên

TCMN

38

Nguyễn Thị Thùy Hương

 

1990

 

X

Giáo viên

CĐNHẠC

39

Nguyễn Thị Tuyết

 

1984

X

 

Kế toán

ĐH KẾ TOÁN

40

Trần Thị Nhung

 

1982

X

 

Văn thư

TCVT

41

Phan Thị Lài

 

1988

X

 

Y tế

TCY

42

Phan Thị Ngọc San

 

1991

 

X

Cô nuôi

TCNA

43

Nguyễn Thị Huơng Cúc

 

1983

 

X

Cô nuôi

TCNA

44

Hoàng Thị Thu Duy

 

1987

 

X

Cô nuôi

TCNA

45

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

1986

 

X

Cô nuôi

TCNA

46

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

1986

 

X

Cô nuôi

TCNA

47

Lê Thị Hải

 

1984

 

X

Cô nuôi

TCNA

48

Hoàng Thị Hồng Yến

 

1984

 

X

Cô nuôi

TCNA

49

Trần Thị Vẽ

 

1980

 

X

Cô nuôi

TCNA